Mała pożyczka inwestycyjna

 

 

MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA - do 300 tys. zł
dla mikro i małych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
UWAGA: wyłączeniu podlegają mikroprzedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę do 100 tys. zł,  których okres działalności nie przekracza 5 lat (na dzień podpisania umowy).

  • Wysokość pożyczki: do 300 000 zł
  • Okres spłaty – do 84 m-cy
  • Oprocentowanie stałe – 2,45% - 2,85% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,85% - 1,85% - sprawdź obszary preferencji)
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
  • Finansowanie do 100% inwestycji.
  • Bez prowizji

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w KPFP, działających do 24 miesięcywykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 5,85%

Pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie - sprawdź jakie są możliwe zabezpieczenia pożyczki - klik

Sprawdź

Sposób uruchomienia pożyczki inwestycyjnej
Wypłata środków Pożyczki dokonywana jest w transzach lub jednorazowo, po przedstawieniu przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Rozliczenie pożyczki
Zgodnie z umową pożyczki, klient zobowiązany jest, wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przedstawić zestawienie dokumentów sporządzone w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie ze wzorem:

Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki