Duża pożyczka inwestycyjna

 

DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA
dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  • Wysokość pożyczki: od 300 000 zł do 1 mln zł
  • Okres spłaty – do 84 m-cy
  • Oprocentowanie stałe – 2,45% - 2,85% (możliwe oprocentowanie preferencyjne 0,85% - 1,85% - sprawdź obszary preferencji)
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy
  • Finansowanie do 100% inwestycji
  • Bez prowizji

Dla przedsiębiorstw ubiegających się o pożyczkę w KPFP, działających do 24 miesięcywykluczonych z pomocy de minimis oprocentowanie na warunkach rynkowych wynosi 5,85%.

Pożyczka udzielana jest pod zabezpieczenie - sprawdź jakie są możliwe zabezpieczenia pożyczki - klik

Sprawdź

Sposób uruchomienia pożyczki inwestycyjnej
Wypłata środków Pożyczki dokonywana jest w transzach lub jednorazowo, po przedstawieniu przez klienta oryginałów faktur/rachunków/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie zakupów zgodnych z celem określonym w umowie pożyczki. Pełna kwota pożyczki musi zostać przeznaczona na cele zgodne z umową.

Rozliczenie pożyczki
Zgodnie z umową pożyczki, klient zobowiązany jest, wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przedstawić zestawienie dokumentów sporządzone w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie ze wzorem:
Wzór zestawienia dokumentów do rozliczenia - klik

Zobacz/pobierz zestawienie dokumentów potrzebnych do rozliczenia pożyczki