Włocławek

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP we Włocławku
ul. Toruńska 30, tel. 737 722 103

Biuro Inkubatora czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

Włocławski Inkubator mieści się w budynku po szkole muzycznej i przychodni medycyny pracy przy ul. Toruńskiej 30. Jego adaptacja na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości zrealizowana została przez firmę Przybylski Budownictwo sp. z o.o.

Wloc1 
 
 
 
 
 

Głównym celem Inkubatora jest wspieranie powstawania nowych i rozwoju istniejących przedsiębiorstw.

W Inkubatorze oferujemy w pełni wyposażone pomieszczenia biurowe – 16 biur o powierzchni od 15 m2 do 30m2.

Wloc2        Wloc3

Cena podstawowa wynajmu – 36 zł netto /m2/miesiąc + opłaty eksploatacyjne

W cenie wynajmu biura oferujemy:

 • meble,

 • sprzęt komputerowy,

 • dostęp do Internetu,

 • dostep do zasobów w „chmurze obliczeniowej”,

 • usługę wspólnego sekretariatu,

 • nowoczesne zaplecze socjalne.

SPECJALNE PREFERENCJE OFERUJEMY FIRMOM DZIAŁAJĄCYM NIE DŁUŻEJ NIŻ 2 LATA – NAWET DO 30% ZNIŻKI !!!

W Inkubatorze oferujemy również możliwość wynajęcia sali konferencyjnej o powierzchni 50 m2.

Wloc4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala wyposażona jest w rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, flipchart. Mieści się w niej ok. 40 osób w ustawieniu konferencyjnym i ok. 26 osób w ustawieniu szkoleniowym (ze stołami).

Cena wynajęcia sali konferencyjnej – 250 zł/netto/dzień lub 35 zł/netto/godzinę.

Projekt adaptacji obiektu został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007–2013 Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Inkubatory przedsiębiorczości. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 672 447,39 zł. Okres realizacji Projektu: 01.05.2014 r. – 30.09.2015 r.

 

Cennik usług

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP Włocławek tel. 737 722 103

Miesięczna stawka podstawowa czynszu wynosi - 36 zł/m2 netto

 1. Podmioty, które rozpoczęły działalność w okresie do 12 miesięcy przed podpisaniem umowy najmu mogą liczyć na zniżki w stawce bazowej czynszu:

  Rok działalności w Inkubatorze Przedsiębiorczości

  Stawka podstawowa czynszu [netto]

  Wysokość zniżki

  Stawka czynszu po zniżce [netto]

  I

  36zł/m2

  30%

  25,20zł/m2

  II

  36zł/m2

  20%

  28,80zł/m2

  III

  36zł/m2

  10%

  32,40zł/m2

  2. Podmioty, które rozpoczęły działalność w okresie od 12 miesięcy do 2 lat przed podpisaniem umowy najmu mogą liczyć na zniżki w stawce bazowej czynszu:

  Rok działalności w Inkubatorze Przedsiębiorczości

  Stawka podstawowa czynszu [netto]

  Wysokość zniżki

  Stawka czynszu po zniżce [netto]

  I

  36zł/m2

  15%

  30,60zł/m2

  II

  36zł/m2

  -

  -

  III

  36zł/m2

  -

   -

 1. W Inkubatorze istnieje możliwość wydzielenia powierzchni "open space" czyli indywidualnych stanowisk pracy w przestrzeni wspólnej. Cena podstawowa wynajmu jednego stanowiska pracy - 120 zł netto/miesiąc. Stawki preferencyjne opisane w pkt 1 i 2 nie dotyczą wynajmu stanowiska pracy w "open space".
 2. Sala konferencyjna o powierzchni 50 m2- 250zł netto/dzień, 35zł netto/godzinę (w przypadku wynajmu na godziny - wynajem tylko na pełne godziny).
 3. Business room - 80zł netto/dzień, 20zł netto/godzinę (w przypadku wynajmu na godziny - wynajem tylko na pełne godziny).
 4. Powierzchnie magazynowe:

  Najemcy RIP tj. firmy/podmioty, które wynajmują powierzchnię biurową i/lub indywidualne stanowisko-pracy w „open space" w inkubatorze mają możliwość wynajęcia powierzchni magazynowej w cenie 10zł netto za m2. W cenie wliczone są opłaty eksploatacyjne. Pozostałe podmioty. tj. nie będące Najemcami RIP mogą wynająć powierzchnię magazynową w cenie 20 zł netto za m2. W cenie wliczone są opłaty eksploatacyjne.

 5. Powierzchnia biurowa dla Instytucji Otoczenia Biznesu:

  Miesięczna stawka podstawowa czynszu dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których działalność statutowa związana jest ze wspieraniem sektora MŚP wynosi - 19 zł/m2 netto.

Ceny brutto za korzystanie z urządzeń wielofunkcyjnych do użytku wspólnego – rozliczane na podstawie danych z karty magnetycznej

wydruk/kopia – czarno-biała

 • format A4 – 0,08zł/stronę, 0,16zł/ 2 strony

 • format A3 – 0,16zł/stronę, 0,24zł/ 2 strony

wydruk /kopia – kolorowa

 • format A4 – 1zł/stronę, 2zł/ 2 strony

 • format A3 – 1,08 zł/stronę, 2,08 zł/ 2 strony