Dokumenty RIP KPFP

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 1.07.2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz aplikacyjny
Załącznik nr 1 do Formularza aplikacyjnego - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 2 do Formularza aplikacyjnego - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego - oświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS
Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Najemców

Cennik usług RIP KPFP

Formularz zapotrzebowania na salę konferencyjną (formularz rezerwacji sali)

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38 oraz w Biurach Terenowych K-PFP:
- w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a
- we Włocławku przy ul. Bechiego 2 (p. nr 13).

lub w siedzibach Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości KPFP:

  • Toruń ul. Przedzamcze 8
  • Bydgoszcz ul. Gimnazjalna 2a
  • Włocławek ul. Toruńska 30

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do aplikowania!