Inkubatory

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jako lider wspierania, powstawania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie prowadzi Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w:

  1. Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2a, tel. 52 349 30 17, 500 293 448, 572 572 029
  2. Toruniu przy ul. Przedzamcze 8, tel. 737 777 274
  3. Włocławku przy ul. Toruńskiej 30. tel. 737 722 103

Celem działania Inkubatorów jest:
a) promowanie idei przedsiębiorczości w regionie,
b) tworzenie warunków do powstawania nowych i rozwoju istniejących przedsiębiorstw,
c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

Ponadto tworzymy specjalne warunki organizacyjno-techniczne ułatwiające powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw. Inkubatory Przedsiębiorczości dają możliwość rozwoju tym, którzy na początku swojej działalności nie byliby w stanie funkcjonować bez wsparcia finansowego, technicznego i doradczego ze strony inkubatora.

Udzielamy wszelkiej pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, w szczególności:
a) udzielamy informacji o administracyjno-prawnych aspektach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) udostępniamy powierzchnię wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,
c) prowadzimy promocję i reklamę (reklama IP KPFP wraz z beneficjentami),
d) organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje,
e) doradzamy i pomagamy w ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie finansowe,
f) udostępniamy salę konferencyjną.

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibach Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości KPFP

  • Toruń ul. Przedzamcze 8;
  • Bydgoszcz ul. Gimnazjalna 2a;
  • Włocławek ul. Toruńska 30.

lub w siedzibie i biurach terenowych KPFP sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz aplikowania!