30-11-Grudziądz

Grudziądz, 30.11.2017, godz. 9:00-12:00, miejsce spotkania zostanie podane wkrótce.

Sprawdź program
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 56 62 15 820 oraz 797 304 124

Na spotkanie w Grudziądzu zapraszamy zarówno osoby, które chcą założyć własny biznes, jak i przedsiębiorców, którzy prowadzą już działalność gospodarczą.
Planujący start w biznesie dowiedzą się o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i programu POWER na lata 2014-2020.
O projekcie „Grudziądzki Start w biznesie” powiedzą przedstawiciele Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych, a Powiatowy Urząd Pracy zaprezentuje swoją ofertę dla początkujących przedsiębiorców. Przedstawiciel KPFP opowie o atrakcyjnych pożyczkach dla osób zakładających firmę.
W drugiej części spotkania przedstawione zostaną także ważne informacje dla działających już przedsiębiorców. Specjalista z Grudziądzkiego Biura KPFP przekaże informacje nt. nowej oferty pożyczek unijnych dla MŚP na inwestycje i rozwój oraz na bieżącą działalność firmy.
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe przedstawią zasady udzielanego przez siebie wsparcia.
Zaprezentowany zostanie także zakres działania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.