23 listopada 2016

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZABEZPIECZANIE RYZYKA MŚP - są jeszcze wolne miejsca!

Bydgoszcz - 23 listopada, godz. 9:00 – 14:15
Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Gimnazjalna 2a
6 godzin dydaktycznych

Podczas szkolenia uczestnicy poznają m.in. poznają różne dostępne instrumenty finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Uzyskają wskazówki, kiedy należy sięgać po kapitał właścicielski a kiedy po finansowanie obce. Dowiedzą się jakie czynniki wpływają na uzyskanie pozytywnej decyzji pożyczkowej/kredytowej przez przedsiębiorcę. Dowiedzą się więcej na temat instytucjonalnych form zabezpieczeń przed ryzykiem kredytowym. Zajęcia poprowadzi dr Tomasz Bąkowski.

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz lunch.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy (klik)

Finansowanie działalności gospodarczej i zabezpieczanie ryzyka MŚP – sprawdź program (klik)