Zapraszamy przedsiębiorców i firmy szkoleniowe

20 października zapraszamy przedsiębiorców i firmy szkoleniowe na spotkanie poświęcone możliwościom finansowania usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, coachingu, studiów podyplomowych) przy wsparciu pieniędzy unijnych.
Temat spotkania to: Podmiotowy System Finansowania w Kujawsko-Pomorskiem oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści.

Podczas konferencji przekazane zostaną informacje istotne zarówno dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia unijnego na usługę rozwojową, jak i firm szkoleniowych, które takie usługi z dofinansowaniem chciałyby świadczyć.
Organizatorem piątkowego spotkania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi Bazę Usług Rozwojowych.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Toruńskim Parku Technologicznym - Toruń, ul. Włocławska 167, budynek A, 1 piętro, sala konferencyjna 203/204
Podczas spotkania będzie można również skorzystać z MOBILNEGO PUNKTU REJESTRACJI i zgłosić swoją firmę szkoleniową do Bazy Usług Rozwojowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest partnerem w projekcie Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników, którego liderem jest toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.