Obrotowe

POŻYCZKA OBROTOWA

Pożyczka obrotowa to pożyczka udzielana na pokrycie bieżących kosztów działalności, np. towary handlowe, materiały do produkcji, paliwo (w przypadku firm  transportowych).

 Pożyczka obrotowa

Maksymalna wartość pożyczki – 120 000 zł

  • Okres spłaty – do 36 m-cy
  • Oprocentowanie stałe – od 3,83 do 4,83%
  • Prowizja maksymalnie 1,5%
  • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 miesięcy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki obrotowej w kwocie 100 000 zł, spłacanej przez 36 m-cy, przy oprocentowaniu stałym 4,83%, wynosi 5,9895%

Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć pożyczkę rachunkami, fakturami, umowami zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę oraz terminem określonym w umowie.

 Zabezpieczenie pożyczki

Na etapie składania wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca wskazuje proponowane formy zabezpieczenia pożyczki. Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.

Podstawowe zabezpieczenia akceptowane przez KPFP:

  • majątek trwały przedsiębiorcy,
  • hipoteka ustanowiona aktem notarialnym,
  • poręczenie jednego z działających w województwie funduszy poręczeń kredytowych,
  • poręczenie osoby fizycznej.

Regulamin udzielania pożyczek