Pożyczki

Potrzebujesz kapitału na rozwój własnej firmy? Planujesz inwestycję?
Skorzystaj z pożyczki inwestycyjnej!

Pożyczka inwestycyjna  jest przyznawana osobom fizycznym, osobom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, a także podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej. Udzielana jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego.

Główne atuty pożyczki inwestycyjnej:

  • pożyczka inwestycyjna może zostać udzielona nawet do 60 m-cy,
  • atrakcyjne (stałe) oprocentowanie,
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitały do 3 m-cy,
  • umożliwienie rozwoju przedsiębiorstwa,
  • umożliwienie efektywnego wykorzystania finansowania majątku kapitałem z pożyczki i podniesienie rentowności kapitału własnego

Potrzebujesz dodatkowych środków na bieżącą działalność?
Skorzystaj z pożyczki obrotowej!

Pożyczka obrotowa  jest przyznawana  osobom fizycznym, osobom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, a także podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej. Udzielana jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i również sezonowych potrzeb zasilenia w środki spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Główne atuty pożyczki obrotowej:

  • pożyczka może być wykorzystywana jednorazowo lub w transzach,
  • pożyczka udzielona na okres nawet do 36 miesięcy,
  • uzupełnienie środków obrotowych – utrzymanie płynności finansowej,
  • przejrzyste zasady spłaty pożyczki.