Dokumenty do pobrania – pożyczka dla startera

Wymagane dokumenty:

Wersja do wypełnienia na komputerze:

Wersja do wydruku i wypełnienia ręcznego:

Pozostałe dokumenty:

  1. PIT-y z ostatnich dwóch lat.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Aktualny wypis z rejestru sądowego – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty.
  4. REGON
  5. NIP
  6. Zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu z opłatami składek.
  7. Proponowane przez klienta zabezpieczenie pożyczki.