Category Archives: Aktualności

Fundusz podpisał list intencyjny na rzecz wspierania przedsiębiorczości akademickiej w regionie

Wspólne działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości akademickiej to główne założenie podpisanego listu intencyjnego między Samorządem Województwa, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku, Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.Instytucje te postanowiły wspólnie zbudować mechanizm wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim rozumianej…
więcej

Fundusz z certyfikatem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy został wyróżniony przez EFI jako beneficjent inicjatywy Jasmine.W ramach Inicjatywy Jasmine koordynowanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny istniała możliwość usług doradczych w postaci Pomocy Technicznej dla organizacji mikropożyczkowych udzielających finansowania zwrotnego o wartości do 25 tys. Euro. W lutym 2013 roku K-PFP złożył do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego wniosek w zakresie skorzystania z Pomocy…
więcej

Pieniądze dla firm z regionu na atrakcyjnych zasadach

Dzięki wprowadzeniu nowej oferty przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy firmy z regionu mogą uzyskać pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Oprocentowanie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych do 120 000 zł ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zostało obniżone do 1% przy celu inwestycyjnym oraz do 0,5% przy celu obrotowym do 18 miesięcy oraz do 1% przy celu obrotowym do 36 miesięcy. Obniżeniu uległo również…
więcej

Fundusz Pożyczkowy zwycięzcą konkursu Ministerstwa Gospodarki na pożyczki powodziowe

Ministerstwo Gospodarki wybrało fundusz pożyczkowy, który będzie udzielać pożyczek przedsiębiorcom w przypadku zaistnienia powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po raz kolejny Minister powierzył tą rolę Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu. W konkursie na województwo kujawsko-pomorskie Fundusz wyłoniono na podstawie ustalonych kryteriów (m.in. doświadczenie w udzielaniu pożyczek, zasobów kadrowych czy miejsca prowadzenia działalności)  Wybrany podmiot przez cały okres, w którym będzie obowiązany do udzielania pożyczek, zadania swoje…
więcej

Więcej pieniędzy dla przedsiębiorców z regionu

Fundusz podpisał 30 kwietnia 2015 r. aneks zwiększający wartość projektu „Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” dzięki któremu będzie możliwe przekazanie większego wsparcia w postaci niskooprocentowanych pożyczek dla lokalnych firm. Umowa o finansowanie projektu została podpisana 30 stycznia 2015 roku. W dniu 30.04.2015 roku podpisano aneks zwiększający wartość realizowanego projektu. Dzięki realizacji projektu środki w formie pożyczek trafią do mikro,…
więcej