Rusza Regionalny Fundusz Szkoleniowy

Jak się doskonalić i zyskać przewagę na rynku
– 19 września zapraszamy na konferencję inaugurującą działalność Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. Przyjdź, skorzystaj ze wsparcia na usługi rozwojowe.
Konferencja odbędzie się w Toruńskim Parku Technologicznym (ul. Włocławska 167), początek o godzinie 10:00. Szczególnie zapraszamy na nią przedsiębiorców, którzy chcą kształcić siebie i swoich pracowników korzystając ze wsparcia funduszy europejskich.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna udzielanie wsparcia finansowego na usługi rozwojowe. Regionalny Fundusz Szkoleniowy dysponuje kwotą 20 mln zł, którą zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy z naszego regionu będą mogli przeznaczyć na usługi doradcze, kursy i szkolenia, studia podyplomowe i inne usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest partnerem w tym projekcie (sprawdź).

Podczas konferencji przedstawione zostaną warunki uzyskania wsparcia z Regionalnego Funduszu Szkoleniowego oraz zasady organizacji naborów. Do dyspozycji przedsiębiorców będą konsultanci partnerów projektu, m.in. KPFP, ale także 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu,
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy
oraz Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
którzy umówią się z Państwem na bezpłatne przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych oraz konsultację wniosku o udzielenie wsparcia.
O korzyściach wynikających z doskonalenia się opowie Justyna Niebieszczańska prowadząca blog BRIDGEHEAD.

  • Sprawdź program konferencji i wypełnij  formularz rejestracyjny.

    Osobą do kontaktu w sprawach związanych z organizacją konferencji jest Anna Zaostrowcew, tel. 56 699 54 89, 56 699 54 92 lub 693 931 066, e-mail: anna.zaostrowcew@tarr.org.pl.