15 listopada 2017- Bydgoszcz

Bydgoszcz, 15.11.2017, godz. 10:00-12:00, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Długa 34
Sprawdź program
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Na spotkanie w Bydgoszczy zapraszamy zarówno działających już przedsiębiorców, jak i osoby, które dopiero planują założenie firmy.
Pierwsi uzyskają pełną informację nt. atrakcyjnych form finansowania inwestycji oraz działalności bieżącej firmy w ramach unijnych pożyczek finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z kolei osoby planujące założenie firmy dowiedzą się jak uzyskać wsparcie w postaci unijnej pożyczki na rozpoczęcie działalności .
Uczestnicy uzyskają także szczegółowe informacje nt. możliwości otrzymania dofinansowania z Regionalnego Funduszu Szkoleniowego, który wspiera firmy, chcące skorzystać z usług rozwojowych: szkoleń, studiów podyplomowych, coachingu itp.
Zarówno polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Bydgoszczy, jak i KPFP są partnerami w projekcie REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników.
Przedstawiciel PTE zaprezentuje także założenia projektu: Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMSP – Strategia RESTART. W ramach obecnie realizowanej fazy testowania Platformy RESTART przedsiębiorstwa z kategorii MŚP mają szansę skorzystać z wszystkich funkcjonalności platformy, jak również otrzymać bezpłatnie przewidziane RESTART-em elementy, np. szkolenia zawodowe, szkolenia kompetencyjne, warsztaty integracyjne, interaktywne planery czasu pracy, pakiety pro-zdrowotne i fitness dla pracowników, ergonomizację miejsca pracy itp.